Island seglar förbi Sverige som hamnar på tredje plats i FN:s årliga index över mänsklig utveckling. För tredje året i rad intar Norge tätpositionen. I USA är medelinkomsten betydligt högre än i Sverige. Ändå placeras Sverige före USA. Orsaken är att det inte i något annat land finns färre fattiga och fler vuxna som kan läsa och skriva än i Sverige.

Förutom Japan har Sverige längst medellivslängd i världen: 79,9 år.