Försvarsminister Leni Björklund kräver att nazister ska förbjudas att göra värnplikt. Hon menar att värnpliktiga nazister kan utgöra en risk för sina kolleger, att att det är svårt för en person med invandrarbakgrund att lita på en nazist.

- Jag har bett överbefälhavaren och pliktverket att se till att personer med värderingar som inte stämmer överens med försvarets inte utbildas som värnpliktiga, säger Leni Björklund i en intervju med Sydsvenskan.