Svenska män och kvinnor är mer sexfixerade än något annat folk i världen. Det visar en ny internationell undersökning. Det är Gary Brase som är forskare vid University of Sunderland i Storbritannien som har kommit fram till att svenskarna bryr sig mest om sex.

Undersökningen visar också att synen på svartsjuka skiljer sig väsentligt mellan världsdelarna. De brasilianska männen är mest svartsjuka medan de japanska är de som tolererar mest.