Aftonbladets häxjakt under de senaste åren mot Berth Milton Jr och hans porrimperium Private ledde bland annat till en granskning från Skattemyndighetens sida. Länsrätten har nu bestämt att Milton inte ska betala de cirka 645 miljoner i skatt Skattemyndigheten velat kräva in.

Den 27 juni 2003 var ett lättnadens och utandningens datum för Berth Milton Jr. Efter att ha drivit process mot svenska Skattemyndigheten, som 2001 upptaxerade honom med över en miljard kronor (!), gav Länsrätten i Stockholm honom rätt i ärendet.

Skattemyndigheten hävdade att Milton trots utflyttning till Spanien 1989 haft Sverige som huvudsaklig bas både för liv och näringsverksamhet. Som argument har man bland annat haft upprustningen av en stor fastighet på Värmdö, personlig närvaro i Sverige och att Milton har ägarintressen i ett litet antal svenska bolag.

Om man någorlunda känner till Berth Milton, hans Privatekoncern och dess intrikata och välutvecklade bolagsstrukturer (som ledde fram till börsnoteringen på Nasdaqbörsen) förefaller Skattemyndighetens ansträngningar synnerligen förgäves. Något Berth Milton vidhållit i sin korrespondens med Skattemyndigheten naturligtvis. Att man som svensk medborgare besöker Sverige, att man rustar upp en fastighet i Sverige och att man som utlandssvensk äger bolag i Sverige är ju ingen ovanlighet.

Den pornografiproducerande jättekoncernen har haft minimala intressen i Sverige, något som inte varit svårt för Milton att varken hävda eller bevisa. Han har lyft lön från ett spanskt bolag och följaktligen betalat skatt i Spanien.

Hela affären får onekligen Skattemyndigheten att framstå som en samling naiva imbeciller. Att ha handlagt denna process med undersökningar, kommunikationer och så vidare måste ha kostat enormt mycket. Det är inte utan att man vill ta den formulering i munnen som kvällstidningarna så gärna och så ofta använder: " ... för skattebetalarnas pengar".

Miltons advokatnota måste nu bekostas av honom själv. Visst kan han ha råd med det, men det är något tokigt i det att det måste krävas enorma finansiella muskler för att kunna hävda sig gentemot en myndighet som i detta fall (och säkerligen många andra) visat sig trivas på extremt hal is med vaga påståenden, närmast godtyckliga tolkningar av fakta och snudd på genomskinliga hävdanden.

Berth Milton har aldrig gjort någon hemlighet av att han är en skicklig affärsman. Den svenska Skattemyndigheten har nu, förmodligen ofrivilligt, inte gjort någon hemlighet av att de just slösat bort stora summor på att jaga en dröm: en våt dröm om att sätta dit någon som framgångsrikt sysslar med internationell affärsverksamhet, om än
stigmatiserad sådan.