I en ny rapport från Socialstyrelsen har antalet socialbidragstagare sjunkit till den lägsta nivån sedan 1983, då mätningarna började. Den största minskningen finns i gruppen ensamstående mammor, där åtta procent färre fick bidrag 2001 jämfört med 1990. Enligt Socialstyrelsen beror minskningen av på att många av dem fått arbete eller blivit samboende.

Den allra största gruppen bidragstagare består dock fortfarande av ensamstående män utan barn. De utgör 37 procent av alla bidragshushåll. Huruvida minskningen av utbetalningarna har att göra med hårdare regler och större misstänksamhet mot de sökande nämns inte i Socialstyrelsens utredning.