Du snattar ett par videofilmer och åker dit. Vilket straff väntar? Kanske böter. Men fängelse, är inte det att överreagera? Nej, det anser USA:s högsta domstol är en högst rimlig påföljd. Nyligen fattade man beslut om att vägra en snatteridömd man från Kalifornien resning. Han hade med hjälp av olika människorättsorganisationer överklagat sin dom. Och det handlar inte om några månaders internering, utan om ett 50 år långt fängelsestraff.

Den hårda domen är ett resultat av den lag som innebär att en person som begår ett likartat brott för tredje gången inte får dömas till mindre än 25 års fängelse. Three strikes and you´re out, med andra ord. Mannen, som nu ska spendera resten av sitt liv bakom fängelsemurar, hade tidigare dömts för snatteri, men aldrig gjort sig skyldig till grövre kriminalitet. Men hans besök i videobutiken slutade med en tredje, slutgiltig dom.

Högsta domstolen visade heller inget medlidande när mannen berättade att han tänkte ge de stulna filmerna Askungen och Rädda Willy till sina barn.