Ett sjuttiotal engelska parlamentsledamöter vill se en oberoende utredning om bevisen för Iraks massförstörelsevapen. Även den förre utrikesministern Robin Cook, som hoppade av regeringen på grund av Irakkriget, och förre biståndsministern Clare Short, kräver en utredning. Cook menar att en "monumental blunder" har begåtts, och Short anklagar premiärminister Tony Blair för att ha gjort upp en hemlig krigspakt med Bush och för att ha ljugit för regeringen om vapnen för att få stöd för kriget.

Tony Blair vill dock inte se någon utredning utan låter meddela att han står fast vid de bevis han lät offentliggöra kring Iraks påstådda vapenprogram.

Även i USA:s kongress höjs röster för en utredning om bevisen överdrevs. Senatorn John Warner, som också är ordförande i försvarsutskottet, sa nyligen att senatsutskotten för underrättelsetjänsten och försvaret kommer att genomföra förhör om några underrättelsemisstag skedde inför Irakkriget, eller om amerikanska tjänstemän överdrev bevis för att få stöd för kriget.