Östersunds-Postens reporter Tomas Larsson samtalade hösten 2000 med en brottsmisstänkt man per telefon. Den misstänkte var föremål för telefonavlyssning. Mannen åtalades senare och vid rättegången lät åklagaren spela upp samtalet mellan Tomas Larsson och mannen.

Försvararna hade före rättegången fått ta del av inspelningen. Larsson bad JK utreda om polisens och åklagarens hantering av uppgifterna som kommit fram vid avlyssningen var förenliga med meddelarskyddet. I anmälan ifrågasattes om det var rätt att försvararna fick tillgång till inspelningen.

JK fastslår att rättegångsbalken ger en misstänkt rätt att ta del av utredningsmaterialet i den mån det kan ske utan men för utredningen. Tomas Larsson är inte direkt förvånad över utslaget, men tycker ändå det var värt att låta JK pröva ett ärende där olika rättsprinciper korsar varandra.