Amerikanska myndigheten FCC (Federal Communications Commission) har under våren diskuterat lag- och regeländringar som tillåter medieföretag i USA att köpa upp alla de medier de vill. Ett beslut i den riktningen innebär en ökad risk för homogenisering och mindre möjligheter för konkurrens, något som även kommer att påverka folk över hela världen.

Under juni kommer man att fatta beslut om man ska lätta på tyglarna eller bibehålla den kontroll som nu sedan decennier finns för amerikanska mediajättar. Bland annat finns det regler som säger att företag inte får köpa upp mindre medieföretag i vilken utsträckning som helst. Detta för att hindra att ägarintressenas åsikter och attityder blir alltför dominerande på till exempel en specifik ort i USA. I dagens globala medievärld gäller dock att de amerikanska medieföretag som har tung makt i USA även har det internationellt.

Då man generellt månar mycket om konkurrenskraft ser kritiker till de eventuella regeländringarna stora risker i framtiden. Om företagen bara växer och växer kommer chanserna för mindre, annorlunda eller nystartade tidningar, radiostationer och så vidare att konkurrera vara minimala, hävdar kritikerna. Och därmed även chanserna för oliktänkande att göra sig hörda.