I mitten av maj beslutade styrelsen för Sverigedemokraternas Malmöavdelning att avsätta 2000-4000 kronor till stöd för de hemlösas tidning Aluma. Aluma är uppbyggt på principen "hjälp till självhjälp", då det till stor del är de hemlösa själva som står för drift och försäljning av tidningen.

Sverigedemokraterna skriver i sitt nyhetsbrev att man anser detta vara ett lovvärt initiativ som är värt att stödja. Tidningen Aluma erbjuder partier, organisationer och företag möjligheten att bli så kallad stödvänsprenumerant. Som tack för sitt stöd får dessa prenumeranter sitt namn och/eller sin logotyp publicerad i tidningen under ett år.

Efter en mängd obesvarade samtal och e-brev fick Sverigedemokraterna i början av juni beskedet att Alumas ledning diskuterat partiets erbjudande om stöd, men att de avböjde erbjudandet med motiveringen att "Sverigedemokraterna inte är någon demokratisk organisation". Hur Alumas ledning definierar demokrati eller på vilket sätt Sverigedemokraterna skulle vara odemokratiska ville man inte svara på.

Sverigedemokraterna ställer sig också frågan "hur det kan komma sig att Syndikalisterna som är en öppet antidemokratisk och våldsförespråkande organisation tillåts stödprenumerera och skylta med sin logotyp i tidningen." Frågan är om de svältande hemlösa delar Alumas uppfattning att Sverigedemokratiska pengar inte är någonting värda.

http://www.sverigedemokraterna.se