Svensk Upplysningstjänsts webbplats med listor över skuldsatta ska omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det slår Regeringsrätten fast i en dom, som är ett bakslag för Datainspektionen.

Datainspektionen (DI) har hävdat att Svensk Upplysningstjänst inte har en redaktion i yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) mening. Men Regeringsrätten håller inte med. Förenklat uttryckt kan man säga att Regeringsrätten resonerar så här: Eftersom Svensk Upplysningstjänst ger ut en tryckt periodisk skrift (Kreditrapporten), och eftersom abonnenter via tjänsten "Arkivet" på webbplatsen har tillgång till de uppgifter som publicerats i Kreditrapporten är det visst frågan om en redaktion.