En federal appellationsdomstol i St Louis County i USA har slagit fast att datorspel kan jämställas med konst, musik och litteratur och ges likartat skydd av det första tillägget i den amerikanska konstitutionen.

En branschorganisation för de amerikanska spelutvecklarna hade lämnat in ett överklagande av ett domslut som skulle göra det olagligt att sälja spel med våldsamt och sexuellt innehåll till barn, ett överklagande som appellationsdomstolen nu har godkänt.

Domarna menade att datorspel har lika stor rätt att falla under det första tillägget i den amerikanska konstitutionen som stadgar yttrande-, mötes- och religionsfriheten, som god konst, litteratur och musik. De lokala myndigheterna i St Louis County är besvikna över domslutet som de menar innebär att barn kan köpa eller hyra dator- och konsolspel utan föräldrarnas medgivande. Ett överklagande är att vänta.