Ledande demokrater har protesterat, men justitieminister John Ashcroft valde trots detta - eller kanske just därför - att storstäda kalendern. Vilket betyder att Justitiedepartementets anställda från och med nu inte får fira gaypride.

Juni månad är av tradition, och tack vare den föregående presidenten Bill Clinton även officiellt, gaypridemånad. Men det retade Ashcroft, och han sökte stöd hos Bush. Nu har de anställda, varav flera hundra är homosexuella, förbjudits att fira gaypride. Ashcroft skyller beslutet på att gaypride inte var något annat än ett populistiskt utspel från Clinton. De anställda ska inte fira något som Bush inte har proklamerat.

Presidenten motiverar sitt ställningstagande med att "sexuell läggning inte ska politiseras". Och förklarar hur viktigt det är att enbart lasta kalendern med verkliga, betydelsefulla händelser. Gaypride är mer av en bagatell, tycker Bush, som under sin ämbetstid ändå har hunnit tillkännage drygt 250 olika tilldragelser såsom Leif Erikssons dag och den nationella gästfrihetsmånaden.