Blair-regeringens hårda attityd gentemot en eventuell liberalisering av narkotikapolitiken i England ifrågasätts nu bland annat av en högt uppsatt polis i London. "Det finns inget vi kan göra för att stoppa droghandeln. Det är bättre om vi kan se till att kriminella inte tjänar pengar på folks misär", hävdar han.

Anthony Willis, kommissarie vid Hammersmith- och Fulham-distrikten i London hävdar att den nuvarande politiken inte har förankringar i verkligheten. "Om folk vill ha tag i droger, så får de det", menar han. "Det vore bättre att försöka reglera handeln och minska de kriminellas inflytande och negativa effekter". Willis menar att detta resonemang speciellt gäller tyngre droger som heroin och crack.

Vad gäller Cannabisbruket skulle kommissarie Willis helst se att all den tid man lägger ner på att hantera undersökningar, rapporter och så vidare kunde läggas på grövre brottslighet. "Effekterna av Cannbis är inte värre än de av alkohol. Vi slösar bort vår tid med att jaga användare ...", klagar Willis i en intervju om hans uppmärksammade påståenden och åsikter.

Willis, som leder över 2000 poliser i distrikten, borde ha direkt erfarenhet av hur polisarbetet påverkar eller inte påverkar narkotikasituationen, och hävdar att hans 30-åriga erfarenhet från gatorna borde väga tungt. Men det engelska inrikesdepartementet avfärdar hans ståndpunkt och menar att "kampen mot drogerna måste gå vidare".