Vetenskapliga undersökningar har visat att erfarna buddister är lyckligare än andra människor. Deras "lyckocentrum", placerat bakom vänstra delen av pannan, är mer eller mindre konstant aktivt, vilket leder till en känsla av lycka och harmoni ...

Amerikanska forskare, bland annat vid University of Wisconsin och Duke University, har arbetat med att undersöka olika typer av människor och aktiviteten i det som kommit att kallas "lyckocentrum" - placerat i främre vänstra hjärnhalvan. Undersökningar på buddister visade att deras centra var oerhört aktiva nästan hela tiden, vilket leder till frågan: orsak eller verkan? Ger deras målinriktade filosofiska och meditativa arbete den positiva påverkan på hjärnan eller är de genetiskt disponerade (i områden där buddism varit rådande i generationer) med aktiva centra vilket leder till en mer harmonisk livssyn, och en större och mer naturlig mottaglighet för buddism?

Att det är ett faktum är nu hursomhelst vetenskapligt fastslaget. Men det lär knappast göra någon skillnad för buddisterna i fråga - att de är lyckliga vet de ju redan om ...