I USA diskuteras nya lagförslag angående bekämpning av spam - oönskad e-post. I första hand gäller det de enorma mängder av pornografiskt material som väller in i folks mailboxar dagligen. Men när beslutet väl fattas är det egalt vad spam-brevet innehåller. De kan komma att leda till straff upp till två års fängelse, anser de som läst de första utkasten.

Det nya lagförslaget kommer att medföra att företag som vill skicka reklampost över Internet måste specificera tydligt i rubriken vad det handlar om och dessutom bifoga kontaktadress i själva meddelandet. Oförmåga att anpassa sig kommer att leda till en mängd stämningar, både från enskilda mottagare och deras serverföretag. Det kommer dessutom att betraktas som ett federalt brott i USA, med långa fängelsestraff och böter som påföljd.

Givetvis är alla inblandade, både spammare och myndigheter, medvetna om att en lagstiftning i USA inte automatiskt innebär att alla länder kommer att anpassa sig efter det. Men amerikanska myndigheter hoppas på ett mer effektivt internationellt samarbete i arbete mot spam och att de nya lagarna kan verka inspirerande för både lagstadgande myndigheter och brottsbekämpande organ i alla delar av världen.