Amoso står för "Avslöjande myter om sexuell orientering". På Amosos webbplats kan man läsa att de homosexuellas livslängd är kortare än heterosexuellas, att homosexuella knarkar, är otrogna, får könssjukdomar i större utsträckning och att många av dem är pedofiler. All information påstås vara vetenskapligt underbyggd.

Lindén åker för närvarande land och rike runt och "informerar" om hur föräldrar ska gå tillväga för att deras barn inte ska bli homosexuella.
På sin hemsida annonserar Amoso när och var de ska stå och för det mesta har de valt parkeringsplatser utanför McDonalds. Enligt RFSL har dock McDonalds gått ut med ett brev till samtliga restauranger om att Lindén inte är välkommen att stå där. Vill han inte avlägsna sig, ska restaurangpersonalen tillkalla polis.

Amoso vill locka till sig åhörare genom annonser i lokalpressen. Flera tidningar har hittills vägrat att ta in annonserna med motiveringen att de utgör hets mot folkgrupp. Lindén skriver på hemsidan att han inte kan förstå hur någon kan tycka att den information han får ut är hets mot folkgrupp.

"Dock bör föräldrar – och särskilt då pappor – bli informerade om hur deras egna pojkar kan besparas från ett liv som vuxen i homosexualitet.  Att bidra till att undanhålla väsentlig information inom detta viktiga område från sina prenumeranter tycks för mig vara mycket oansvarigt" skriver Lindén i en kommentar till tidningarnas vägran.

Miljöpartisten Johan Lundqvist från Uppsala polisanmälde den 22 augusti webbplatsen för hets mot folkgrupp. RFSL meddelar att man inte tänker anmäla webbplatsen då servern finns i USA och inte omfattas av svensk lag.

http://www.amoso.se