Furstendömet Liechtenstein är först ut med konceptet "Rent a State". Företag erbjuds att hyra hela landet, som ligger mellan Schweiz och Österrike, för större evenemang.