Med en rösts övervikt beslutade SAC:s stockholmsfalang att inte godkänna medlemsansökningarna från två strippor. Frågan har debatterats under en lång tid, och fackförbundet är mycket splittrat i frågan.

Det var förra sommaren som medlemmen Henrik Hirseland skrev en debattartikel i Arbetaren, där han föreslog att så kallade "sexarbetare" skulle få ansluta sig till förbundet. Att inte göra det skulle verka diskriminerande, och motverka sitt syfte, menade Hirseland.

Trots omröstningen så är frågan inte helt avgjord än. Ett antal paragrafer i Syndikalisternas stadgar måste gås igenom, och medlemmarna ska ta ställning till förslaget om ett tillägg i principförklaringen, som hindrar att strippor får facklig hjälp av SAC.

Under debattens gång har en intresseorganisation för "sexarbetare" – Rosea – bildats. Huvudsyftet sägs vara att förbättra villkoren för dem. Flera syndikalister har anslutit sig till organisationen.

För ytterligare information om Rosea:

ROSEA
c/o Sjunnesson
Svartbäcksg 83 a
753 33 Uppsala