Vita förstasidor och annonser till stöd för det fria ordet. Den 30 augusti gör Sveriges dagstidningar gemensam sak och genomför en manifestation för tryckfriheten.

Den riksomfattande manifestationen för tryckfrihet genomförs mitt i valrörelsen på initiativ av Tidningsutgivarna, TU, som är den svenska dagspressens bransch- och arbetsgivarorganisation.

- Vi hoppas väcka debatt och insikt om tryck- yttrandefrihetens betydelse. Idag tar vi den för given, men tryckfriheten har aldrig varit så ansatt i modern tid som nu, säger PeO Wärring, vice ordförande i TU.

Grundregeln för svensk tryckfrihet och yttrandefrihet är att allt får skrivas och allt får sägas. Varje medborgare ska också kunna ha insyn i alla de dokument som finns hos myndigheterna. De undantag som finns gäller upplysningar eller påståenden som kan äventyra landets säkerhet eller utsätta enskilda människor för andras missaktning.

Men undantagen har blivit fler och nu höjs röster för att införa ytterligare begränsningar av tryckfriheten. Riksdagspolitiker vill införa inskränkningar, justitiekanslern har föreslagit en lagskärpning och EU vill införa fler regleringar.

Läs mer om vad tryck- och yttrandefrihet innebär:
http://www.tu.se/article.do?category=119&parentid=55

Aftonbladet bytte logga för tryckfriheten:
http://www.pressenstidning.nu/artikelmall.asp?version=66426&typ=

Regeringsformen:
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____4933.aspx

Tryckfrihetsförordningen (TF):
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6062.aspx

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL):
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6065.aspx