Handelsbanken och SEB vill inte att Sverigedemokraterna ska öppna konto hos dem, eftersom deras människosyn inte passar in i bankernas policy. Tidigare har Nordea låtit stänga Sverigedemokraternas postgirokonto.

Detta trots att bankerna vet att de sannolikt får kritik från Finansinspektionen, då detta motsäger bankrörelselagen som säger att en bank måste acceptera kontokunder bland alla konsumenter, företag och organisationer.

Bankerna kan bara vägra ta emot kunder som sysslat med penningtvätt, om banken skulle komma att medverka till brott eller om kunden gjort sig skyldig till allvarliga kontraktsbrott.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=130407
http://www.sverigedemokraterna.se