Det som är förbjudet av läkemedelsföretagen att påstå i reklam, kan vara rena scoopet i pressen. Att det inte finns belägg för påståendena tycks inte besvära någon.

Expressens publicerar på sin webbplats den 31 mars en artikel om läkemedlet Ezetrol. Där refererar man till en ännu ej publicerad studie. Trots att datan av den vetenskapliga studien ännu inte har analyserats så låter emellertid resultatet i Expressen inte att vänta på sig utan rubriksättaren fastslår att "Ny hjärtmedicin hjälper miljoner", vilket är en alldeles uppenbar lögn.