I januari kunde vi läsa om 67-årige bonden Ulf Hammarsten som under två års tid odlade industrihampa på sin gård i södra Sverige innan polisen slog till. Allt konfiskerades och Hammarsten åtalades för narkotikabrott trots skördens låga THC-värde. Han drev dock saken vidare och fick i januari rätt i en EU-domstol. Detta fall kan bli starkt prejudicerande hoppas nu hampans vänner i Sverige.

På webbplatsen www.hampa.net kan man nu läsa hur man ska göra om man själv vill odla EU-godkänd hampa. Naturligtvis ska den hålla tillräckligt lågt THC-värde. Men förutom det krävs egentligen bara att man ska vara momsregistrerad lantbrukare. På en speciell blankett från jordbruksverket ansöker man sedan om så kallat arealbidrag hos Länsstyrelsen. Man behöver inte vänta på beslut från dem innan man kan sätta igång, enligt hampa.net. Resonemanget är att beslutet i EU kommer att sakta ner de kostsamma processer det innebär att beslagta jordbruksutrustning, skördar och annat relaterat till odlingen. Speciellt om det rör sig om korrekt och av EU godkänd hampa.

De senaste årens miljömedvetenhet har skapat en stark debatt kring hampans exploatering och potential. Dess flexibla användningsområden som bränsle, textilmaterial och mycket annat har definitivt balanserat de höga röster som förknippar hampa med hasch- och marijuanarökning. Vidare diskuteras ökad odling av hampa som ett effektivt motmedel för att begränsa växthuseffekten. Denna typ av bruksetablering har ökat markant de senaste åren. Som exempel kan nämnas designern Giorgio Armani, som på egna fält odlar hampa för att få de högkvalitativa fibrer han behöver till nya kollektioner av kostymer.