Företrädare för Nationalsocialistisk Front hindrades av polisen då de skulle sätta upp valreklam för sitt parti i Kristianstad. Händelsen har nu anmälts till Justitieombudsmannen, JO.

Den 2 september bedrev företrädare för Nationalsocialistisk Front, NSF, valarbete i Kristianstad, där de bland annat spred flygblad. Under deras utdelning stoppades de av åtta poliser.

Piketbussen som stoppade valarbetarna, filmade dem och krävde samtliga på legitimation. Polisen uppmanade dem att inte bege sig mot stadens centrum, då det enligt polisen förelåg en fara att NSF skulle kunna stöta sig med andra grupperingar i staden.

Företrädarna för NSF begav sig, trots polisens önskemål om motsatsen, ner till stadens centrum för att fortsätta sprida sina flygblad. Detta då polisen enligt grundlagen inte har någon rätt att hindra spridandet av valinformation.

Valarbetarna greps då för störande av allmän ordning samt överträdelse av polisens beslut.

JO-anmälan riktar sig främst mot Ola Hessmo som tog beslutet att hindra NSF att sprida valreklam i staden. Man anser dessutom att händelsen är särskilt allvarlig med tanke på att NSF ställer upp i kommunalvalet i Kristianstad.

http://www.nsfront.info
http://www.polisen.se/inter/nodeid=41591&pageversion=1.html