ROSEA, riksorganisationen för sex- och erotikarbetare är numera bildad. Organisationen är öppen för alla som stöder organisationens syften. Sympatisörer, före detta sexarbetare, yrkesverksamma sexarbetare, och anhöriga/partners till sexarbetare är välkomna som medlemmar.

För ytterligare information:

ROSEA
c/o Sjunnesson
Svartbäcksg 83 a
753 33 Uppsala