Allmänhetens pressombudsman Olle Stenholm är kritisk mot att tidningar gör upp i godo med personer som anmält tidningarna, mot att de ska dra tillbaka sina anmälningar. Han anser att tidningar som försöker "köpa sig fri från klander" sviker det självsanerande pressetiska systemet.

Kritiken mot i godo-uppgörelserna levereras i 2002 års årsberättelse från pressombudsmannen och Pressens opinionsnämnd. Där konstaterar Olle Stenholm att det i enstaka fall rör sig om "förbluffande stora" skadestånd som betalas ut, för att en anmälan ska dras tillbaka.
- Inget hindrar en person från att ta upp en diskussion med en tidning om materiell kompensation för en publicitetsskada", skriver PO, "men för det frivilliga system för upprätthållande av god publicistisk sed som PO och PON utgör inger sådana uppgörelse farhågor."

Olle Stenholm konstaterar att det frivilliga pressetiska systemet bygger på att tidningarna är lojala mot det:
- Graden av lojalitet avgör hur starkt det sammanhållande kittet blir. Att köpa sig fri från klander i Pressens opinionsnämnd är att försvaga denna frivilliga men viktiga sammanhållning. Det är att svika det ansvar utan vilket det frivilliga systemet i längden inte kan fungera effektivt och trovärdigt".

I årsberättelsen framgår det att PO under året fått in 383 ärenden. PON har fattat beslut i 138 ärenden. I 57 av dessa har nämnden fällt de anmälda tidningarna. Flest fällningar noteras för Expressen (sex), GT (fem), Kvällsposten (tre) och Hudiksvalls Tidning (tre). Totalt fälldes 28 tidningar under året.

Olle Stenholm vill inte uppge vilka tidningar som "köpt sig fria" från eventuellt klander, genom att betala en ersättning till anmälaren mot att personen drar tillbaka sin anmälan.