Lagrådet, som juridiskt granskar ny lagar, är "skarpt kritiskt" till riksdagspartiernas förslag om ny lag för alkoholreklam för tidningar och tidskrifter.

Lagrådet menar att det nya lagförslaget är dåligt utrett och "inte godtagbart". Bland annat riktas kritik mot att varför gränsen för alkoholreklam ska sättas just vid 15 volymprocent. En rundringning som Svenska Dagbladet gjort visar att samtliga riksdagspartier som står bakom förslaget är redo att köra över lagrådet.

Alla riksdagspartier utom moderaterna står bakom lagförslaget. Moderaterna räknar med att lagrådets kritik leder till att "hafslagstiftningen" dras tillbaka.

- Det här är både moraliskt och alkoholpolitiskt fel. Våra borgerliga bröder har sprungit iväg och ägnat sig åt en stopplagstiftning som inte klarar de kvalitetskrav som vi vill ställa på svenska lagar, säger moderate riksdagsledamoten Per Bill till Svensk Dagbladet.