EU-parlamentet antog i mitten av februari med stor majoritet kommissionens förslag om rekommendationer om hur narkotikaskador ska minskas. Kontroversiella tillägg som avsvalkningsrum vid droganvändning (exempelvis av ecstasy) på nöjesställen, särskilda sprutrum och positiv droginformation gjorde att de flesta nordiska delegater röstade nej.

Förslaget antogs med 375 röster för, 46 emot och 35 nedlagda. Alla närvarande svenska delegater röstade nej till slutförslaget, utom Per Gahrton i miljöpartiet som lade ner sin röst.

Under den stundtals heta debatt i Strasbourg sa Yvonne Sandberg-Fries att socialdemokraterna inte kunde ställa sig bakom förslag som innebär ett socialt accepterande av missbruk och som i grunden strider mot FN:s narkotikakonventioner.