Expressen.nu heter en kul och populär webbplats på nätet. En något provocerande sida tycker andra, exempelvis kvällstidningen med samma namn. Kvällstidningen har nu kontaktat gänget bakom webbplatsen Expressen.nu, och begärt att de skänker dem deras domännamn.

Nedan följer det brev som kvällstidningen Expressen har skrivit till Expressen.nu:

"Ang. hemsidan med adress www.expressen.nu

Jag skriver till Dig i egenskap av ombud för AB kvällstidningen Expressen ("Expressen"). Expressen är ägare och utgivare av tidningen Expressen. Enligt den information Expressen erhållit är Du registrerad som innehavare av domännamnet Expressen.nu hos .Nu Domain Limited.

Expressen är ensam innehavare av varumärket Expressen och finns registrerad som innehavare av detta varumärke hos Patent- och Registreringsverket. Expressen är också innehavare av det registrerade domännamnet expressen.se. Domännamnet expressen.nu är identiskt eller förväxlingsbart med Expressens varumärke och Expressens domännamn expressen.se. Användandet av domännamnet expressen.nu innebär ett intrång i Expressens skyddade varumärkesrätt.

Det material som presenteras på hemsidan expressen.nu är vidare stötande och av ett slag som skadar tidningens och varumärket Expressens namn och goodwill.

Expressen kräver därför att Du medger att överföra domännamnet expressen.nu samt alla rättigheter kopplade till detta till Expressen. Jag emotser Ditt svar senast den 7 februari 2003.

Skulle Du inte gå med på att överföra domännamnet avser Expressen att ge in bifogade Complaint, bilaga 1, till WIPO Arbitration and Meditation Center för prövning enligt de regler som fastslagits i "The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy". Dessa regler är en del av Ditt registreringsavtal med .Nu Domain Limited avseende domännamnet expressen.nu. Expressen kan i så fall också komma att vidta andra rättsliga åtgärder som bedöms lämpliga.

Med vänliga hälsningar

Niclas Carlsson"

Webbplatsen Expressen.nu bestrider kvällstidningens krav.

http://www.expressen.nu