Europeiska kommissionen har inlett rättsliga förfaranden mot Sverige och förbudet mot distanshandel av vin och öl via Internet. Svenska regering har tidigare avvisat en begäran om att den privatimport - som idag måste gå via Systembolaget - ska släppas fri.

Restriktionerna mot privatimport av alkohol bör inte få utsträckas till köp från Internetadresser som Bordeauxdirect.co.uk eller Chateauonline.com, hävdar kommissionen enligt tidningen European Voice.

"Enskilda bör inte hindras från att handla vin, starköl eller sprit för eget bruk direkt från en tillverkare eller grossist baserad i en annan medlemsstat och få det skickat till Sverige", yttrar kommissionären för inre marknaden Frits Bolkestein till tidningen.

Kommissionären för konkurrensfrågor Mario Monti håller också enligt European Voice ett öga på Systembolaget så att det inte missbrukar sina befogenheter. Om Internetförbudet inte hävs, överväger Bolkestein att dra saken inför EG-domstolen i Luxemburg.