Efter en dom av EU-domstolen i Luxemburg står det nu klart att industrihampa kan börja odlas i Sverige. Domen säger att Sveriges förbud mot industrihampa strider mot EG-rätten. Det var 2001 som bonden Ulf Hammarstens hampaodlingar beslagtogs av polisen efter att han själv misstänktes för narkotikabrott. Domstolens generaladvokat Christine Stix-Hackl rådde domstolen i oktober 2002 att hampaförbudet stred mot EG-rätten. Något som förhandsbeskedet från domstolen nu väljer att följa.

Industrihampa betraktas i EU som en jordbruksgröda som är bidragsberättigad, och Sveriges narkotikapolitik som anledning till att förbjuda industrihampa med låg rushalt godkändes inte av EG-domstolen. Kontrollen av utsäde och odlingar garanterar att cannabissorter med hög rushalt inte odlas.

Hampa beskrivs av många som den planta som kan rädda jorden från miljöförstöring, med dess otroliga användningsområden med allt från fiber, papper, textiler, medicin, kosmetika och isoleringsmaterial. Det pågår en liknande kamp i USA där regeringen gör allt för att hindra att bönderna odlar hampa.

Hammarsten överväger att begära skadestånd från svenska regeringen på grund av psykiskt lidande. Han kräver också ett skriftligt besked från åklagaren att hampaodling nu är tillåten i Sverige. Han planerar att så en ny skörd i början av april om han kan hitta utsäde, men det borde inte vara något problem efter domen. Det finns cirka 15-16 hampasorter godkända för jordbruk idag.

Domen från EG-domstolen:
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=sv&num=79969883C19010462&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=()