En parodi på det amerikanska företaget Dow Chemicals webbplats orsakade i december en snabb nerstängning. Man hade valt tidpunkten noga för att sammanfalla med årsdagen av Bhopal-katastrofen den 3 december. Man placerade en skämtversion av Dow Chemicals officiella webbsida (www.dow.com) på webbaddressen www.dow-chemicals.com.

Sidan fokuserade på företagets ansvar sedan de köpt upp Union Carbide. Då kallade Dow in sina advokater som tvingade sidans webbhotell att ta bort den. Dom hävdade intrång-överträdelse med hjälp av den nya och hårt kritiserade upphovsrättslagen DMCA (Digital Millennium Copyright Act) och att användandet av deras företagslogo, även för satir, var ett brott mot upphovsrätten.

Webbplatsen var nästan omöjlig att skilja från den riktiga sidan förutom till innehållet, där man skämtade om Dow:s miljöpolitik. Den lockade 250 000 besökare på 72 timmar, men togs till sist ner eftersom den hade registrerats felaktigt.

Men nerstängningen av www.dow-chemical.com blev inte slutet, inom några timmar var den tillbaka på adressen www.dow-chemical.va.com.au och nu organiserad så man kunde ladda ner hela sidan för att titta på senare eller lägga upp en spegel på en annan server om originalet skulle stängas ner.

Det är oklart hur Dows agerande skulle bedömts av en domstol, i och med deras anspelningar på censur och utmaning av den amerikanska konstitutionens yttrandefrihetslagar. Parodi är vanligtvis uppbackad av yttrandefrihetens grunder.

Webbplatsen finns för tillfället på sex adresser:
http://www.dow-chemical.va.com.au
http://bhopal.doesntexist.com
http://www.dowethics.com
http://www.dowindia.com
http://www.mad-dow-disease.com
http://www.dow.is.dreaming.org