I FNA nummer 205 publiceras en lista över samtliga partier som fått en röst i riksdagsvalet. Nu visar det sig att Valmyndighetens lista är långtifrån komplett.

Valmyndighetens tidigare redogörelse över Sveriges alla handskrivna partibeteckningar har visat sig vara felaktig. Nya uppgifter fortsätter att komma in, och röstresultaten i FNA nummer 205 (som bygger på Valmyndighetens uppgifter) var därmed felaktiga.

En komplett, och förhoppningsvis mera tillförlitlig genomgång, kommer därför att redovisas i FNA nummer 206.

Valmyndighetens genomgång av handskrivna partibeteckningar:
http://www.val.se/val/val2006/slutlig_ovrigt/handskrivet/R/index.html

Flashbacks tidigare redovisning (FNA #205):
http://www.flashback.se/fna/?lang=se&type=fna&nr=205

Röstresultaten från riksdagsvalet 1994:
http://www.flashback.se/magazine/showarticle.php?id=49