Nu har riksdagen fattat det avgörande beslutet om förbud mot indirekt tobaksreklam. Beslutet träder i kraft den 1 januari och innebär att det inte längre är tillåtet att med hjälp av etablerade tobaksmärken som Marlboro och Camel marknadsföra andra produkter än tobak.

Det enda parti som röstade emot förbudet var Moderaterna. En folkpartist valde också att sätta sig mot förslaget. Beslutet kommer att medföra ändringar i tryckfrihetsförordningen, tobakslagen och marknadsföringslagen.