Hyr inte ut lokaler till sexklubbar! Det rådet får medlemmarna i branschorganisationen Fastighetsägarna. Deras ställningstagande bygger på ett yttrande som gjorts av deras "etiska nämnd". Fastighetsägarna kommer också att hjälpa sina medlemmar att bli av med redan befintliga sexklubbar. 

http://www.fastighetsagarna.se/_files/_SV_Rekommendation%20mot%20sexklubbar.pdf