I slutet av oktober 2002 drog det svenska aktiebolaget Hell´s Angels tillbaka sin stämningsansökan mot Cine Craft Limited (ett dotterbolag till Private Media Group). Orsaken var att de uppgifter Berth Milton Senior lämnat till Hell´s Angels rörande hans äganderätt till varumärket "Private" visat sig vara långt borta från verkligheten.

Nyheten om att Berth Milton Senior, grundaren av den beryktade hårdporrtidningen Private, lierat sig med svenska Hell´s Angels i jakten på sonens porrmiljoner väckte stor uppmärksamhet tidigare i år. Bland annat skrevs det om affären i Thomas Sjöbergs bok om företaget. En rad artiklar och intervjuer följde, i vilka Milton Jr hävdade det absurda i Hell´s Angels och faderns stämning. Företaget var enligt Junior i det närmaste i konkurs då sonen tog över. Resten är historia. Företagsgruppen har under sonens ledning tagit sig till Nasdaqbörsen i USA och är välmående, medan fadern lever på socialbidrag i Stockholm och är enligt uppgift kraftigt alkoholiserad.

I samband med stämningen kom så småningom nya fakta fram. Faderns företag, Private Press AB, har i själva verket aldrig ägt varumärket Private. Han uppges ha erbjudit Hell´s Angels en del av eventuella pengar om de hjälpte honom att stämma sonen. Men han glömde uppenbarligen att nämna att just det omstridda varumärket aldrig varit hans. Och därmed föll grunden för det mål man så enkelt hoppats vinna.

Aktbilaga från Stockholms tingsrätt (mål T 11149-02):
http://www.flashback.se/private.pdf