Moldavien sänker nu sin åldersgräns för homosexuella kontakter till samma nivå som för heterosexuella, nämligen 14 år.

Tidigare gällde 16 år för heterosexuella kontakter, och 18 för homosexuella. Båda åldersgränserna sänks nu till en mer europeisk nivå. I Nederländerna och Spanien gäller 12 år för båda läggningarna. Tyskland, Kroatien och Ryssland har 14, Sverige har en högre gräns på 15 år.

Ändringen börjar att gälla den 1 oktober. Ändringen är ett arbete av "Enderdoc-M" - den enda organisationen i Moldavien som arbetar för homo- och bisexuellas rättigheter.