Tre miljoner barn i USA lever med homosexuella föräldrar visar en ny undersökning.

Ökningen har uppstått efter den så kallade "gaybyboomen", som det kallats i USA, när homosexuella började bilda familjer genom att adoptera barn eller skaffa biologiska barn. En annan nyligen utförd undersökning visar att nästan hälften av alla barnlösa homosexuella uttrycker starkt intresse för att skaffa sig barn.

Undersökningen, som gjordes av Witeck-Combs Communications, ett gaymarknadsföretag, säger att det nu finns två miljoner homosexuella par med barn. År 2004 kommer det enligt företaget att finnas 3,4 miljoner barn med homosexuella föräldrar. Som ett resultat har en ny marknad uppstått för företag som riktar in sig på barnprodukter, eftersom homosexuella föräldrar förväntas spendera över 22 miljarder på barnprodukter under 2002.