Generaladvokat Christine Stix-Hackl säger i ett beslutsunderlag till EG-domstolen att Sveriges odlingsförbud av industrihampa är olagligt. Ekobonden Ulf Hammarsten har utmanat den svenska narkotikalagstiftningen, och står åtalad för grovt narkotikabrott. Detta efter att ha odlat ett fält av industrihampa med låg rushalt (max 0,2 procent THC) utanför Laholm.

Hampa är en bidragsberättigad jordbruksprodukt i övriga EU-länder, med undantag för Grekland. Stixl-Hackl anser i utredningen att varken allmänna narkotikakonventioner eller FN:s konvention mot olaglig handel med narkotika är tillämpliga i målet. Inte heller godtas förbudet med motiveringen av hälsoskäl.

Flera bönder i Sverige avvaktar EU:s utlåtande om hampa och står beredda att så nya skördar. Ulf Hammarsten är med i föreningen Hampanätet som nu förbereder en marknadsföringskampanj av hampaprodukter. Det vill säga ifall man lyckas att upphäva det svenska odlingsförbudet.

Hampa är en nyttoprodukt som kan användas till bilinredningar, kläder, rep och vindkraftspropellrar med mera. Oljan kan användas till bränsle, kosmetika och medicin. Om Sverige inte följer EU-beslutet väntar höga dag-för-dag-böter. Det är oklart när ett slutligt avgörande kommer från EG-domstolen.

Generaladvokatens utlåtande kan läsas här:
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=sv&num=79978991C19010462&doc=T&ouvert=T&seance=CONCL&where=()