"Statens enda roll ska vara att försvara invånare från våld och bedrägeri."
- Jason Sorens

Delstaterna Wyoming, Delaware, New Hampshire och Alaska är potientiella platser för en libertariansk fristad utan kontroll för federala myndigheter.

Jason Sorens, 25, libertarian och grundare av Free State Project, planerar att få cirka 20 000 anhängare att flytta till delstaten för att påverka lagstiftningen. Allt från lagar om kriminalitet till hur mycket skatt man ska betala.

Drog- och vapenlagar, böter i form av beslagtagna tillgångar, missbruk av statens rätt att använda privat egendom för statligt ändamål, monopol och ineffektiva regleringar ska avskaffas, och alla statliga affärsverk ska privatiseras. I planen ingår också att avstå från federal styrning och till slut förhandla med den federala regeringen för ett passande politiskt självstyre. Hot om utträde skulle användas om det behövs.

Free State Project har för närvarande 1 220 medlemmar och har satt upp en tidsgräns till september 2006, då man ska ha hunnit 20 000 medlemmar. Sorens hoppas ha 5 000 medlemmar september 2004, vilket är när delstatsbeslutet ska vara klart.

Soren måste vara noga när han väljer delstat. Den får bara ha en befolkning på max 1,5 miljoner, och måste ha tillgång till kusthandel.

Free State Projects webbplats:
http://www.freestateproject.org