Australiens banbrytande sprututbytesprogram har förhindrat 25 000 nya hiv-infektioner och 21 000 infektioner av hepatit C på bara 10 år. Detta enligt rapporten "Return on Investment in Needle Exchange and Syringe Programs Report" som nyligen släpptes.

Man beräknar att man år 2010 har förhindrat 4 500 aidsrelaterade dödsfall i Australien genom just detta program. Ekonomiskt har man genom programmet sparat cirka 1,3 miljarder US-dollar i hälsovårdskostnader.

Forskningen förordnad av Australien analyserade 778 år av data från 103 städer över hela världen. Man jämförde hiv och hepatit C-infektioner bland sprutnarkomaner i länder med och utan sprututbytes-program, (Needle and Syringe Programs, NSP). Dessa data användes sedan för att räkna ut avkastningen av investeringen i NSP-verksamheten i Australien från 1991 till 2000. Uträkningen gav starka och mätbara bevis på fördelarna med Australiens mest kontroversiella hälsopolitik. Rapportens fynd innefattar:

- Städer med NSP-verksamhet hade en årlig minskning i genomsnitt på 18,6 % vad gäller smittspridning jämfört med en årlig ökning i genomsnitt på 8,1 % i städer som inte hade denna verksamhet.
- I Australien, mellan 1991 (när verksamheten fanns i alla delstater utom Tasmanien) och 2000, hade NSP-verksamheten kostat federala och statliga regeringar 71,8 miljarder US-dollar.
- Från den 10-åriga investeringen har den offentliga hälsovården sparat 1,3 miljarder US-dollar på uppskattade långvariga behandlingskostnader för hiv och hepatit C
- Besparingarna uppskattas tillsammans till 4,2 miljarder US-dollar.