Digital-tv-aktörerna Com hem, Senda och Viasat stämmer Flashback för att man upplåtit utrymme för marknadsföring av så kallade piratkort.

Enligt Com hem, Senda och Viasat har webbplatsen Popmart, som drivs av Flashback, haft ett stort antal textannonser där piratkort till bolagens digital-tv-plattformar marknadsförts.

I en ansökan till Marknadsdomstolen yrkar de tre digital-tv-bolagen att Flashback förbjuds att upplåta utrymme för marknadsföring av piratkort. "Kraftigt verkande vite" bör utgå om Flashback inte följer förbudet som bör utgå omedelbart, enligt Com hem, Senda och Viasat. Webbplatsen Popmart har för närvarande cirka 8 000 annonser, och är ett av Sveriges populäraste annonsforum på Internet.

Ärendenummer hos Marknadsdomstolen: C26/02