Den 2 november arrangeras Spoken Word Festival i Stockholm. Detta år firar festivalen sitt femårsjubileum och presenterar cirka 15 artister som uppträder under temat Do It Yourself. Detta anspelar på vad som har kommit att beteckna en stil och attityd inom musik och kulturrörelsen.

DIY kan förenklat sägas ha rötter i 70-talets så kallade punkexplosion. Det som initialt var en motreaktion mot musikindustrins likriktning och idolfixering skapade vartefter alltmer egna nätverk, distributionskanaler och alternativa uttryck inom konst, litteratur, musik, kultur och politik. Do it yourself-tänkandet är dock inte begränsat endast till musik-, konst- och kultursfären utan har även utgjort en stark inspirationskälla och metod för politiskt engagemang i form av medborgarrättsorganisationer och intressenätverk för direkt demokrati i olika sakfrågor bortom partigränser.

Bland årets talar finns bland andra: Bill Drummond (KLF), Wayne Kramer (MC5), John Sinclair (White Panther Party), Penny Rimbaud (Crass), Rev. Steven Johnson Leyba och Regina Lund med flera.

Årets festival äger rum på Södra Teatern i Stockholm den 2 november mellan klockan 14.00 och 02.00. Biljetterna kostar 280 kr + förköp och finns tillgängliga genom Biljett Direkt, Södra Teaterns biljettkassa (08–644 99 00), Pet Sounds och Sound Pollution.

Webbadress:
http://www.gerilla.nu/spokenword