British Helsinki Human Rights Group har nu också börjat att rapportera om Sverige på grund av alla trakasserier mot oliktänkande, som Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. Enligt deras 8-sidiga rapport är det uppenbart att Sverigedemokraterna har utsatts för en behandling som inte hör hemma i en demokrati.

Bland det mest uppmärksammade i rapporten kan nämnas konformiteten och den gemensamma interna kontrollen mellan tidningarna att neka Sverigedemokraterna att annonsera, och enligt Sverigedemokraterna skulle listan kunna göras ännu längre med brott mot de demokratiska rättigheterna.

Bland de viktigaste punkterna finns:
- Massmedier nekar unisont Sverigedemokraterna att annonsera.
- Att Sverige har ett system med partispecifika valsedlar som i allt för stor grad gynnar etablerade partier, vilket är ovanligt bland demokratier.
- Valsedlar tillhörande Sverigedemokraterna har försvunnit från postkontoren.
- Pressbyråns oerhört dominerande monopolställning som tidningsdistributör är oerhört farlig.
- Sverigedemokraterna förvägras att hyra lokaler - även av de offentliga institutionerna.

Rapporten reagerar också över svenska mediers metoder att ständigt etikettera Sverigedemokraterna med ord som "främlingsfientligt" samt att relationen mellan resultatet från föregående val skulle vara ett vettigt riktvärde om hur mycket mediebevakning partiet är värt. Detta tillhör inte god demokratisk sed, enligt de oberoende observatörerna.

Rapporten finns tillgänglig på adressen:
http://www.oscewatch.org