En arabisk översättning av Adolf Hitlers Mein Kampf har nått nummer sex på den palestinska bestsellerlistan. Boken är utgiven av Al-Shurouq, en Ramallah-baserad bokdistributör till östra Jerusalem och territorier kontrollerade av de palestinska myndigheterna.

Boken som kostar ca 10 dollar är förbjuden i Israel, men har tillåtits av de palestinska myndigheterna. Bokens omslag består av en bild på Hitler, en svastika och titeln både på tyska och arabiska och i introduktion skriven av översättaren står det bland annat:

"Adolf Hitler var inte en ordinär man som glömts av tidens hjul ... Adolf Hitler tillhör inte enbart det tyska folket, han är en av de stora människorna som nästan stoppade historiens rörelse, ändrade dess kurs och hur världen ser ut. Därför tillhör han historien. Den här översättningen av Min Kamp har aldrig presenterats för den arabiska världen. Den är tagen från den originella texten av författaren, Adolf Hitler. Texten är orörd av censuren. Vi har gjort det en poäng att leverera Hitlers åsikter och teorier på nationalism, regimer och etnisk härkomst utan ändringar eftersom de inte är omoderna i dag och för att vi, i arabvärlden fortsätter att uppleva alla tre områden."
Bild på bokens omslag:
http://clients.loudeye.com/imc/sweden/arabic_main_kampfbsgkmd.jpg