Som ett resultat av Sverigedemokraternas valframgångar kan nu partiet se fram emot ekonomiskt stöd från myndigheterna. Tidningen Östgöta Correspondenten ("oberoende" liberal) skriver att Sverigedemokraternas framgångar i riksdagsvalet (1,4 % av rösterna) göratt de kommer att få sina valsedlar upptryckta av myndigheterna i de två kommande riksdagsvalen.

Myndigheterna kommer också att se till att valsedlarna finns tillgängliga i alla 6 000 vallokaler runt om i landet. Kostnaden för detta kommer att ligga på cirka 800 000 kronor. Partiet kommer också att få tillbaka 500 000 kronor för sina kostnader för årets val. Beroende på hur mandatfördelningen blir i kommunerna kommer Sverigedemokraterna också att kunna inkassera lokalt partistöd, sammanlagt omkring 1 miljon kronor per år.