Sverige har världens högsta skattetryck. Det visar färska siffror från OECD. Som enda land i världen betalar invånarna mer än varannan intjänad krona i skatt till staten.

Under 2005 betalades totalt 1 366 miljarder kronor i skatt, alltså 51,1 procent av Sveriges BNP. Det är en ökning från 50,4 procent 2004, men en bit lägre än toppnoteringen 2000 på 53,4 procent av BNP.

Skattetryck i procent av BNP:

1. Sverige 51,1
2. Danmark 49,7
3. Belgien 45,4
4. Norge 45,0
5. Finland 44,5

6. Frankrike 44,3
7. Island 42,4
8. Österrike 41,9
9. Italien 41,0
10. Tjeckien 38,5

11. Luxemburg 37,6
12. Storbritannien 37,2
13. Ungern 37,1
14. Nya Zeeland 36,6
15. Spanien 35,8

16.Tyskland 34,7
17. Kanada 33,5
18. Turkiet 32,3
19. Irland 30,5
20. Schweiz 30,0

21. Slovakien 29,4
22. USA 26,8
23. Korea 25,6
24. Mexico 19,8

http://www.oecd.org