- Staten ska inte moralisera över vuxna människors frivilligt utövade sexliv. Bastuklubbsförbudet är ett ont arv från 1980-talets aidspanik. Mitt tredje av fyra vallöften under Stockholm Pride blir därför att arbeta i riksdagen för att bastuklubbslagen omedelbart avskaffas.

Det säger Martin Andreasson (fp), partistyrelseledamot och öppet homosexuell riksdagskandidat på plats 7 i Stockholms läns valkrets.

- Sverige är det enda land i världen som totalförbjudit gaysaunor och andra ställen där vuxna människor träffas för att frivilligt och utan betalning ha sex, säger Martin Andreasson.
Bastuklubbsförbudet infördes med motiveringen att förhindra spridning av sjukdomar. Det är ett skenargument. Lagen är snarast ett utslag av en mycket vanlig svensk sjukdom, nämligen tron att staten vet bäst och ska lägga människors liv till rätta.

- I själva verket har förbudet mot gaysaunor inte underlättat arbetet mot hiv och andra infektioner, påpekar Martin Andreasson. Tvärtom finns det, vilket framgår i den parlamentariska smittskyddskommitténs betänkande (SOU 1999:51), flera exempel på att domstolar bedömt att förekomsten av kondomer i en viss lokal är ett bevismaterial som styrker brott mot bastuklubbslagen.

- Det visar att lagen är oförsvarlig, säger Martin Andreasson. Om människor har sex i lokalen borde kondomutdelning enligt min mening snarare belönas än bestraffas.

- Som liberal riksdagsledamot lovar jag att arbeta mot all morallagstiftning. Människors sexliv kan inte värdesättas av någon utomstående och allra minst av staten. Därför ska bastuklubbslagen bort, avslutar Martin Andreasson.

Martin Andreassons webbplats:
http://www.martinandreasson.nu