En kvarts miljon valsedlar för Fria listan har beställts hos valmyndigheten. Torsdagen den 15 augusti beslutade myndigheten att inte låta trycka valsedeln enligt det förslag som partiet lämnat.

Skälet är att Fria listan vill utforma valsedeln något annorlunda. Om valsedeln utformas exakt som de gamla partiernas, ligger inga hinder i vägen. Beslutet har överklagats till Valprövningsnämnden.

- Det är märkligt att partier i en demokrati inte själva får utforma sina egna valsedlar, säger Dick Erixon i en kommentar.

Fria Listans webbadress:
http://www.frialistan.st