Dagens Nyheter säger nej till att publicera annonsen "Vi har ansikten!" från Sverigedemokraterna. Redaktör Hans Bergström motiverar tidningens vägran med att partiet har "rasistiska stråk" - detta genom att motsätta sig utomeuropeiska adoptioner.

Ställningstagandet kring adoptioner är inte något centralt krav hos Sverigedemokraterna. Viktigt är vad som tas upp i partiets valmanifest.

Centralt för Sverigedemokraterna är kravet på en fungerande integration av invandrare i det svenska samhället. Det förutsätter att krav ställs på de nyanlända, om att lära sig svenska och att försörja sig själva. Det förutsätter också att invandringen minskas och blir bättre kontrollerad.

Partiet går nu vidare med sin annons "Vi har ansikten!" till dagstidningar som företräder en annan demokratiuppfattning än Dagens Nyheter.

Annonsen finns på Sverigedemokraternas webbplats:
http://www.sverigedemokraterna.se/val02/annons_dn.pdf